Belgium map

Шарлероа

(Белгия)

Белгия

От 29.04.2013г. до 02.05.2013г. екипът, който работи по проект на програма "Учене през целия живот - Коменски" - "Да живеем активно, да живеем дълго" посети град Шарлероа, където участва в работна среща по проекта.

На срещата присъстваха всички партньори от Италия, Белгия, България, Франция, Северна Ирландия. Направи се отчет на дейностите до момента и се поставиха задачите за изпълнение през останалия период.