Документи

2019-2020

План за изпълнение на Стратегията за развитие

Правилник за дейността на училището

План за работа на ПС

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности

Училищен учебен план 1-4 клас

Заявление за записване в І клас

Изм. заповед І клас

Заповед за прием в първи клас

Годишен план

Дневен режим

Училищни учебни планове

Етичен кодекс

2018-2019

График на дейностите по проект - Подкрепа за успех

Заповед за прием в първи клас

Годишен план

Дневно разписание

Училищни учебни планове

2017-2018

Годишен план

Годишна програма за ЦОУД

Дневно разписание

Етичен кодекс

План за изпълнение на стратегия за развитие

Училищни учебни планове

Прием в първи клас

Бюджет 2017

2016-2017

Бюджет 2016

Критерии  за прием в I кл.

Заповед за прием в I кл. 2016-2017 г.

Стратегия за развитие на училището

Дневен режим

Правилник за дейността на училището

Програма за целодневно обучение

Програма за приобщаване

Мерки за повишаване качеството на образование

Дневно разписание

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Годишен план за дейността на училището

Правила ОЕСР

Заповед ел. обучение

Заповед доп. работа

© 2018 by Redert Design

  • facebook-square