Документи

2019-2020

Заявление за записване в І клас

Изм. заповед І клас

Заповед за прием в първи клас

Годишен план

Дневен режим

Училищни учебни планове

Етичен кодекс

2018-2019

График на дейностите по проект - Подкрепа за успех

Заповед за прием в първи клас

Годишен план

Дневно разписание

Училищни учебни планове

2017-2018

Годишен план

Годишна програма за ЦОУД

Дневно разписание

Етичен кодекс

План за изпълнение на стратегия за развитие

Училищни учебни планове

Прием в първи клас

Бюджет 2017

2016-2017

Бюджет 2016

Критерии  за прием в I кл.

Заповед за прием в I кл. 2016-2017 г.

Стратегия за развитие на училището

Дневен режим

Правилник за дейността на училището

Програма за целодневно обучение

Програма за приобщаване

© 2018 by Redert Design

  • facebook-square