Проект "Равни в училище"

На 26.02.2014 год. в НУ „Васил Левски" се проведе пресконференция, представяща Проекта „Равни в училище", спечелен от Община Белоградчик. Проектът е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 84 561 лева. Партньори по проекта са: ОДЗ „Иглика", НУ „Васил Левски" и СОУ „Христо Ботев". Пресконференцията откри г-н Антон Трифонов – зам.кмет на Община Белоградчик. Г-н Николай Димитров – експерт в Общината представи проекта с неговите цели и мотиви. На пресконференцията присъства целия екип на проекта, ръководители на групите, родители и ученици.

Обучение

На 22.02.2014 год. в НУ „Васил Левски" се проведе обучителен семинар по темата: „Прилагане на иновативни подходи за обучение и възпитание за гарантиране на училищна готовност на децата". В семинара участваха всички педагози от Начално училище „Васил Левски" и от ОДЗ „Иглика" гр.Белоградчик. Гост-лектор на обучението беше Елена Томова от РААБЕ България.

Европейски проект

От учебната 2011/2012 г. НУ "Васил Левски" гр. Белоградчик работи по Проект BG 051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". Към училището е открита група от 26 ученици, от ПГ, първи клас, втори клас, трети клас и четвърти клас. Ежедневно децата в групата ПИГ подготвят домашните си работи, развиват своите интереси и създават нови приятелства. През учебната 2012/2013 г. със средства отпуснати от проекта е подобрена съществено материалната база на училището. В четири класни стаи е поставен ламиниран паркет, закупени са шкафове и кожен диван. През настоящата учебна година, отново със средства от про

Дни на патрона на училището

Тази седмица учениците от НУ „Васил Левски" посветиха на патрона на училището с редица инициативи. Всяка класна стая е с подреден кът за Левски, в часа на класа се проведоха беседи за живота и делото на Апостола. Учениците от ПИГ направиха информационни табла. На 17-ти февруари се проведе традиционното и вълнуващо състезание „Лъвски скок". Учениците, класирани на I-во , II-ро и III-то място бяха наградени с медали. Днес, 18-ти февруари, на тържествена церемония пред барелефа на Левски в сградата на училището, бяха поднесени цветя в знак на признателност за делото на великия българин. Ученици от 3. клас представиха рецитал със стихове. Ученици и учители сведоха глави в едноминутно мълчани

Избрани публикации
Последни новини
Архив
Последвай ни
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Redert Design

  • facebook-square