Открита педагогическа практика

На 29.04.2015 год. госпожа Пролет Борисова, старши начален учител в НУ „Васил Левски“, проведе открита педагогическа практика с учениците от II б клас по Български език и литература на тема: „Изреченията при общуване“. Целта на откритата практика бе да покаже включването в урочната работа на учениците със СОП, които по време на урока бяха подпомагани от ресурсния учител Мирослава Николова. На откритата практика присъстваха: ст. експерт Таня Иванова от РИО, Ася Петрова – директор на ресурсен център Видин, начални и ресурсни учители. Мероприятието е част от контролната дейност на РИО – Видин.

Финално състезание

На 20.04.2015г. в НУ „Васил Левски” се проведе Национално финално състезание организирано от Сдружение на българските начални учители 1-4 клас с ръководители Ценка Атанасова и Офелия Пантева. За поредна учебна година учениците от НУ „Васил Левски” постигнаха високи резултати от проведените състезания: „Аз рисувам”, „Аз, природата и светът”, Аз и числата”, „Аз общувам с Европа” и „Аз и буквите”.Състезаваха се 47 ученици от 1, 2, 3 и 4 класове.За финалното състезание се класираха 33 ученици. Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове. Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съотв

Математическо състезание

Математическото европейско кенгуро е най-масовото международно математическо състезание. За поредна година наши ученици участваха в него и се представиха достойно. От първи до четвърти клас се явиха 26 ученика. В областното класиране третокласникът Виктор Димитров се класира на I - во място, първокласничката Гергана Дечева зае II - ро място, а третокласникът Цветин Ангелов - III-то място.

Избрани публикации
Последни новини
Архив
Последвай ни
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Redert Design

  • facebook-square