Иновативно училище

През октомври 2016 г. петима учители от НУ „Васил Левски”, заедно с директора Светла Табакова решиха да въведат в преподаването си видео уроците и упражненията на сайта Уча.се. Направихме колективен абонамент и по този начин осигурихме достъп на учениците от всички класове до материалите от сайта. В нашето училище се стремим непрекъснато към високи резултати и към въвеждане на нови подходи на преподаване, така че в центъра да стои ученикът. Стремим се също така да осигурим висок равен старт на всички ученици чрез образование, основано на качествено преподаване, което отговаря на съвременните потребности на младите хора. Смятаме, че въвличането в работата в час на всеки един ученик е изключит

Участие в конкурс

Учениците от 1б клас на НУ „Васил Левски“ гр. Белоградчик изработиха красиви кукли с материали по избор. Украсиха ги с елементи от бългърското народно творчество. Вложиха много въображение и любов. С тези кукли 1б клас ще участва в Националния коледен конкурс за кукли в гр. Бургас! Успех на участниците в конкурса! Куклите на участниците в конкурса няма да бъдат върнати обратно, а ще участват в Новогодишния благотоворителен базар.

Международен проект по програмата „Еразъм +“ на ЕС

НУ „Васил Левски“ спечели проект по програмата „Еразъм +“ на тема: „Четенето е забавно“. Партньори на училището ни са: училища от Румъния, Латвия и Полша. Проектът стартира м.октомври 2016 год. и е с продължителност 24 месеца. От 24 до 28.10.2016 год. се проведе първата работна визита в гр. Крайова, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с дейностите по проекта.

Избрани публикации
Последни новини
Архив
Последвай ни
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Redert Design

  • facebook-square