Ден на ромите

НУ "Васил Левски" по традиция отбеляза 8 април - международния ден на ромите. С пищна програма учениците от клуб "Млад талант" с ръководител Таня Маркимова осъществиха своите представителни изяви по проект "Заедно, успешни и толерантни" към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Песните, танците и драматизациите докоснаха многобройната публика, създадоха добро настроение и доказаха, че независимо от цвета на кожата и етническата принадлежност всички имат своите качества иценности.

Седмица на гората

По инициатива на Държавно горско стопанство гр.Белоградчик и НУ"Васил Левски" бяха залесени с иглолистни дървета различни места около града. Учениците под ръководството на своите учители и служителите от горското стопанство залесяваха в Боровота гора над градския стадион и по алеята от града до местността "Парка". Именно горите са природното богатство, на което дължим чистия въздух, който дишаме и чистата вода, която пием. Днес на практика учениците участваха в "урок" по природознание и затвърдиха знанията си за дървесните видове и тяхното значение.

Образователна дискусия

Регионалното управление на образованието гр.Видин инициира образователна дискусия на тема: „Успешни педагогически практики и методически подходи в образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности и ученици билингви“. Тя се проведе в ОУ „Христо Ботев“ гр.Дунавци. На форума присъстваха директори и учители от училища от областта, които работят с деца със СОП и деца билингви. От НУ „Васил Левски“ гр.Белоградчик на дискусията присъстваха Ценка Атанасова – зам.директор, Галина Томова – главен учител и Таня Маркимова – старши учител. Работата на нашето училище по отношение на обучението на децата със СОП и децата билингви беше представена от Галина Томова, която бе из

Работна среща в Латвия

От 09.03.2017г. до 15.03.2017г. в Латвия, град Лиепая се състоя поредната партньорскя среща по проект "Четенето е забавно" от програмата Erasmus+ за сътрудничество и обмяна на добри практики между европейски училища. На срещата домакините представиха богата фолклорна програма и моменти от училищния живот. Всички много се впечатлиха от "Нощта в училището", която включва различни научни и практически дейности на учениците в различни области. След престоя в Лиепая групата разгледа и столицата Рига, която впечатли със своята архитектура и душевност.

Училищен микробус

В началото на 2017 г. нашето училище получи от МОН училищен микробус Peugeot Boxer 4 х 4 с 10 места. Той е предоставен след като училището кандидатства по Националната програма "По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст", модул "Оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на превоз до общинските училища". НУ е средищно училище, в което се обучават 16 ученици от съседни населени места.

Избрани публикации
Последни новини
Архив
Последвай ни
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Redert Design

  • facebook-square