Детско полицейско управление

Днес,0 1.10.2018 г. , започна учебната година за новия випуск на „Детско полицейско управление“ в НУ„Васил Левски“ гр.Белоградчик. 26 ученици от 3 клас приеха мисията на доброволци – полицаи. В продължение на две учебни години те ще посещават теоретични и практически занимания, под ръководството на служители от структурите на „Охранителна полиция“, „Гранична полиция“, Пътна полиция“, психолози, представители на БЧК и др. Целта е учениците да получат знания и умения за оказване на детска полицейска защита; безопасност на движението по пътищата; долекарска помощ; да получат достъпна информация за законите и правилата в държавата. „Детско полицейско управление“ е инициатива на МВР, реали

Избрани публикации
Последни новини
Архив
Последвай ни
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Redert Design

  • facebook-square