February 26, 2014

На 26.02.2014 год. в НУ „Васил Левски" се проведе пресконференция, представяща Проекта „Равни в училище", спечелен от Община Белоградчик. Проектът е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 84 561 лева. Партньори по проекта са: ОДЗ „Иглика...

February 24, 2014

На 22.02.2014 год. в НУ „Васил Левски" се проведе обучителен семинар по темата: „Прилагане на иновативни подходи за обучение и възпитание за гарантиране на училищна готовност на децата". В семинара участваха всички педагози от Начално училище „Васил Левски" и от ОДЗ „И...

February 20, 2014

От учебната 2011/2012 г. НУ "Васил Левски" гр. Белоградчик работи по Проект BG 051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес".
Към училището е открита група от 26 ученици, от...

February 18, 2014

Тази седмица учениците от НУ „Васил Левски" посветиха на патрона на училището с редица инициативи. Всяка класна стая е с подреден кът за Левски, в часа на класа се проведоха беседи за живота и делото на Апостола. Учениците от ПИГ направиха информационни табла.
На 17-ти...

Please reload

Избрани публикации

Уважаеми родители и ученици,

Удостоверенията за завършена подготвителна група, І, ІІ и

ІІІ клас ще се раздават на родителите на учениците от тези

класове...

Съобщение

05/27/2020

1/10
Please reload

Последни новини
Please reload

Архив