April 8, 2017

НУ "Васил Левски" по традиция отбеляза 8 април - международния ден на ромите. С пищна програма учениците от клуб "Млад талант" с ръководител Таня Маркимова осъществиха своите представителни изяви по проект "Заедно, успешни и толерантни" към Център за образователна инте...

April 7, 2017

По инициатива на Държавно горско стопанство гр.Белоградчик и НУ"Васил Левски" бяха залесени с иглолистни дървета различни места около града. Учениците под ръководството на своите учители и служителите от горското стопанство залесяваха в Боровота гора над градския стади...

April 7, 2017

Регионалното управление на образованието гр.Видин инициира образователна дискусия на тема: „Успешни педагогически практики и методически подходи в образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности и ученици билингви“. Тя се проведе в ОУ „Х...

April 5, 2017

От 09.03.2017г. до 15.03.2017г. в Латвия, град Лиепая се състоя поредната партньорскя среща по проект "Четенето е забавно" от програмата Erasmus+ за сътрудничество и обмяна на добри практики между европейски училища. На срещата домакините представиха богата фолклорна п...

April 4, 2017

В началото на 2017 г. нашето училище получи от МОН училищен микробус Peugeot Boxer 4 х 4 с 10 места. Той е предоставен след като училището кандидатства по Националната програма "По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст", модул "Оптимизиране на уч...

Please reload

Избрани публикации

Извънредно положение

03/23/2020

1/10
Please reload

Последни новини
Please reload

Архив