Обществен съвет

Училищен обществен съвет - виж

На 01.12.2016 год. от 17.30 ч. в сградата на НУ „Васил Левски“ – Белоградчик се проведе учредително събрание на Обществения съвет към училището, съгласно чл.3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

В състава на Обществения съвет се включват:

 

1.Мирослав Васков Кръстев – основен член и председател

2.Илияна Бойкова Стефанова – основен член и представител на финансиращия орган

3.Венка Генадиева Кирилова – основен член

4.Георги Дечев Георгиев – основен член

5.Ирина Иванова Щърбанова – основен член

6.Боянка Иванова Махмуд – резервен член

7.Румяна Илкова Николова – резервен член

Заповед за определяне на обществен съвет