Административни услуги

Признаване на завършен клас или        етап от чужбина І - VІ клас

Валидиране на компетентности

Издаване на удостоверение

        за завършена ПГ

Приемане и преместване

           на ученици

Заявление за записване в НУ