"Книгата - най-голямото богатство"

По повод предстоящия празник на книжовността - 24 май, учениците от ПИГ, която работи по проект BG05IP000I-3.I.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", рисуваха на асфалта на тема "Книгата - най-голямото богатство". Заниманието се проведе в училищния двор.

Избрани публикации
Последни новини