Обучение

На 22.02.2014 год. в НУ „Васил Левски" се проведе обучителен семинар по темата: „Прилагане на иновативни подходи за обучение и възпитание за гарантиране на училищна готовност на децата". В семинара участваха всички педагози от Начално училище „Васил Левски" и от ОДЗ „Иглика" гр.Белоградчик. Гост-лектор на обучението беше Елена Томова от РААБЕ България.

Избрани публикации
Последни новини