Родителска среща на ПИГ

05/27/2014

На 13.05.2014г. в НУ „Васил Левски” гр. Белоградчик беше проведена среща с родителите на децата, посещаващи ПИГ през учебната 2013/2014 година. Основен момент в срещата бе приключването на настоящата учебната година, както и предстоящето приключване на Проект: BG051PO001 - 3.1.06 "Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в края на м. октомври 2014 г. Родителите попълниха анонимна анкетна карта, в която отразиха своето отношение към работата на възпитателя и ролята на училището в дейностите, застъпени по проекта.

Please reload

Избрани публикации

Уважаеми родители и ученици,

Удостоверенията за завършена подготвителна група, І, ІІ и

ІІІ клас ще се раздават на родителите на учениците от тези

класове...

Съобщение

05/27/2020

1/5
Please reload

Последни новини

May 27, 2020

Please reload

Архив
Please reload

Последвай ни
  • Facebook Basic Square

© 2018 by Redert Design

  • facebook-square