ДА на толерантността!

В нашето училище Международният ден на толерантността бе отбелязан с различни дейности: беседи, изложби, тематични уроци. Най-активни в тях бяха учениците от IIIб и IVб клас.

След проведените мероприятия всички ученици се обединиха около посланията:

  • Бъди по-добър

  • Отнасяй се към другите така, както искаш да се отнасят към теб

  • Толерантността е пътят към сърцата на всички хора

  • Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко различни начини има да изразим себе си

  • Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш

Избрани публикации
Последни новини