Откриване на кабинет

На 18 февруари, в чест на патронния празник на училището беше открит кабинет "Вълшебна стая за игри, мечти и знания"

по проект от НП "Училището - територия на учениците". В деня на откриването учениците от ПИГ с възпитател Радостина Димитрова

показаха пред учители и родители какво са научили за живота и революционната дейност на Васил Левски и в груповата си работа изпълниха

творчески задачи, поставени от възпитателя.

Новият кабинет е обзаведен с функционални мебели, които позволяват групова и индивидуална работа с учениците. В кабинета има обзаведена библиотека

с над 200 детски книги и енциклопедии.

Избрани публикации
Последни новини