Любимо мое първо училище

С тържество учениците от ІVб клас, с класен ръководител Таня Маркимова, отбелязаха успешното завършване на начален етап. Пред своите родители и гости те пресъздадоха своя четиригодишен живот в любимото училище чрез песни, стихове и танци.

Избрани публикации
Последни новини