Училищен микробус

В началото на 2017 г. нашето училище получи от МОН училищен микробус Peugeot Boxer 4 х 4 с 10 места. Той е предоставен след като училището кандидатства по Националната програма "По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст", модул "Оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на превоз до общинските училища". НУ е средищно училище, в което се обучават 16 ученици от съседни населени места.

Избрани публикации
Последни новини