Седмица на гората

По инициатива на Държавно горско стопанство гр.Белоградчик и НУ"Васил Левски" бяха залесени с иглолистни дървета различни места около града. Учениците под ръководството на своите учители и служителите от горското стопанство залесяваха в Боровота гора над градския стадион и по алеята от града до местността "Парка". Именно горите са природното богатство, на което дължим чистия въздух, който дишаме и чистата вода, която пием. Днес на практика учениците участваха в "урок" по природознание и затвърдиха знанията си за дървесните видове и тяхното значение.

Избрани публикации
Последни новини