Математическо състезание „Математика без граници“

Математическото състезание „Математика без граници “ бе проведено в три кръга.

  • Есенен кръг – 26.10.2017 г. Участие взеха 16 ученици от 2, 3 и 4 клас. С най-висок резултат се представи Гергана Георгиева Дечева от 4„а“ клас.

  • Зимен кръг – 01.02.2018 г. Участие взеха 22 ученици от 1, 2 и 4 клас. С най-висок резултат отново бе Гергана Георгиева Дечева от 4„а“ клас.

  • Пролетен кръг -29.03.2018 г. Участие взеха 18 ученици от 1,2, 3, 4 клас. С най-висок резултат отново бе Весилена Иванова Мусинска от 1 „а“ клас.

Финален кръг не бе проведен , поради липса на желаещи за участие.След всеки проведен кръг , участниците получиха Сертификат за участие в състезанието.

Избрани публикации
Последни новини