Екип

Екип на НУ "Васил Левски", гр.Белоградчик

Един екип, който винаги ще живее с миналите, сегашните и утрешните дни на училището

Педагогически персонал

Илианка Трифонова – директор

Радостина Димитрова - ЗДУД
Ценка Атанасова -  старши учител
Галина Томова - главен учител
Ния Иванова -  учител
Йорданка Йорданова - старши учител
Любка Тодорова - старши учител
Офелия Пантева - старши учител
Пролет Борисова - старши учител
Стeла Гачева - старши учител
Таня Маркимова - старши учител
Светлана Антова - учител по английски език
Слави Славчев - учител по ФВС

Веселка Йончева - учител ГЦОУД

Анна Ценкова - учител ГЦОУД

Галя Кръстева - учител ГЦОУД

Мариана Иванова - учител ГЦОУД

*ГЦОУД - група за целодневна

организация на учебния ден

Непедагогически пероснал

Красимира Александрова - счетоводител Нина Христова - ЗАС - касиер

Сашо Георгиев - домакин - охрана

Ицко Игнатов - огняр

Петя Иванова - хигиенист

Таня Кирилова - хигиенист